• /

Het nieuwe hoor protocol - Samenvatting laatste nieuws vergoeding hoorhulpmiddelen 2013

Samenvatting laatste nieuws vergoeding hoorhulpmiddelen 2013

Door: Eveline Vlug – 14 december 2012

Komend jaar verandert er veel in de hoorzorg. In 2012 ontvangt iedere verzekerde die aan de gestelde norm voldoet een bepaald bedrag per hoortoestel. Voor dit bedrag kan er een compleet hoortoestel aangeschaft worden. Tegen bijbetaling kan er ook voor een duurder toestel worden gekozen. Per 2013 wordt de “functiegerichte verstrekking van hoorhulpmiddelen” ingevoerd. De laatste details zijn nog niet duidelijk, maar de websites hoorzaken.nl (artikelen van 24 en 29 oktober), hoorwijzer.nl & hoortoestellen.nu geven veel informatie. Op basis van deze informatie en tips van een medewerker van Oorakel hierbij een aantal zaken op een rij.
Vergoeding van hoorhulpmiddelen
Hoorhulpmiddelen, zoals soloapparatuur worden in 2013 voor 100% vergoed als u deze volgens het nieuwe ‘functiegerichte protocol’ nodig heeft.
Hoorhulpmiddelen worden overigens vaak in bruikleen gegeven. Uw zorgverzekeraar bepaalt bij wie u hoorhulpmiddelen kunt aanvragen.


Géén aanvullende hoortoestelvergoeding van het UWV
Het UWV geeft in 2013 geen aanvullende vergoeding meer voor hoortoestellen.

Hoortoestellen en de zorgverzekering
Iedere verzekerde met een minimaal gehoorverlies van 35 db op het slechtste oor krijgt een (gedeeltelijke) basisvergoeding voor een passend hoortoestel.

Vergoedingen zorgverzekering
- De basisvergoeding bedraagt 75% in 2013. Daarmee komt de eigen bijdrage op 25%.
- Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) de eigen bijdrage van 25% vanuit de aanvullende verzekering. Ook hoortoestellen.nu heeft een overzicht van de aanvullende vergoedingen per verzekering online staan: http://www.hoortoestellen.nu/hoortoestel-vergoedingen-2013.html
- De zorgverzekeraars herzien momenteel hun contracten met audiciens(ketens). Daardoor kunt u per 1 januari ineens te maken krijgen met de situatie dat uw huidige audicien geen contract meer heeft met uw zorgverzekeraar. Als dit het geval is, ontvangt u waarschijnlijk een lagere vergoeding dan bij een ‘gecontracteerde audicien’.

Het is dus verstandig om na te gaan of uw audicien in 2013 een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft uw audicien geen contract? Informeer dan welke voorwaarden er gelden als u in 2013 declaraties indient van uw ‘niet gecontracteerde audicien’. Misschien biedt een restitutiepolis of een andere zorgverzekering een beter alternatief? Uw huidige verzekering wijzigen (bijvoorbeeld omzetten in een restitutiepolis) kan tot 31 januari. Opzeggen kan tot 31 december. Let op! Bij het afsluiten van een nieuwe aanvullende zorgverzekering kan een medische keuring gelden.

Functiegericht protocol, afspraken zorgverzekeringen

Nieuw is dat zorgverzekeraars meer gaat bepalen in het hoortoestel aanpassingstraject.
- Vanaf 1 januari wordt bij een vergoedingsaanvraag voor hoortoestellen uitgegaan van een speciaal ontwikkeld, functiegericht protocol. Dit protocol bestaat uit een audiogram en een vragenlijst. Aan de hand van het protocol worden slechthorende verzekerden in een categorie ingedeeld. Er zijn vijf categorieën, van eenvoudig (1) tot complex (5).
- De audicien of een KNO-arts/audioloog voert het protocol uit. Sommige verzekeraars verplichten hun klanten om naar het audiologisch centrum / de KNO-arts te gaan, andere verzekeraars stellen deze eis niet of alleen voor een deel van de verzekerden.

- Per categorie bepaalt de zorgverzekeraar de inkoopprijs waarvoor de gecontracteerde audicien hoorzorg levert. Deze hoorzorg bestaat uit een hoortoestel (en eventuele andere hoorhulpmiddelen) én het aantal uren begeleiding bij het uitproberen en afstellen van de hoortoestellen. De verzekeraars hebben heel wat vrijheid gekregen bij de praktische uitwerking hiervan.
- Op www.hoorwijzer.nl staat veel nieuws over het nieuwe vergoedingssysteem, zo wordt bijgehouden welke afspraken zorgverzekeraars met audiciens(ketens) maken over de manier waarop de hoorzorg wordt geleverd.

- Mogelijk kunt u in 2013 bij een aantal verzekeraars alleen een vergoeding krijgen voor hoortoestellen die volgens het protocol (en volgens uw verzekeraar) geschikt voor u zijn. Als uw verzekeraar deze regel strikt toepast, krijgt u dus geen vergoeding wanneer u een ander hoortoestel wil kopen.
Let op welke afspraken uw zorgverzekeraar maakt hierover. Als u geen ruimte krijgt om een andere keus te maken, biedt een restitutiepolis misschien een goed alternatief. Ook zou u een andere zorgverzekering kunnen zoeken.

Als u in 2012 een hoortoestel heeft uitgeprobeerd maar nog niet aangeschaft
Is er voor u een reden om (pas) in 2013 een hoortoestel aan te schaffen, let dan op het volgende:
- Wanneer u in 2012 bij uw audicien bent binnengelopen voor uw huidige hoortoestelproef, dan gelden (volgens de Hoorwijzer) waarschijnlijk de vergoedingsregels van 2012. Wilt u zeker weten welke regels voor u gelden, vraag dit dan na bij uw zorgverzekeraar en/of audicien.
- Als u in de gelegenheid bent om een keuze te maken tussen de vergoedingsregels van 2012 en 2013, houd dan bij het vergelijken van de vergoeding in 2012/ 2013 in de gaten;
a. In 2013 geldt een eigen risico van € 350,-,
b. Het UWV geeft in 2013 geen aanvullende vergoeding meer,
c. Ga – als blijkt dat uw audicien in 2013 geen contract heeft met uw zorgverzekering - uit van de (vergoedings)voorwaarden m.b.t. een niet gecontracteerde audicien (of overweeg een restitutiepolis of een andere zorgverzekering).
c. Als u vrije keuze heeft wat betreft het hoortoestel/ de hoorhulpmiddelen, houd er dan rekening mee dat de vergoeding van 25% waarschijnlijk berekend wordt op basis van de categorie waarin u wordt ingedeeld. (En niet op basis van de prijs van het hoortoestel.)
e. Houd rekening met de eventuele aanvullende vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

minimize

30 dagen vrijblijvende proefperiode
Een volledige gehoortest
Aanpassingen in de IntoEars vestiging in Tilburg of Maastricht
Onbeperkt service in de IntoEars vestiging in Tilburg of Maastricht
Volledige garantie
Een vast bedrag per maand

Vul onderstaand formulier in en wij nemen héél snel contact met u op.

 

Geheel vrijblijvend, u zit nergens aan vast.